Hlavní obsah

through [θruː]

Předložka

 1. sth skrz co, čím, přes coEnter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.go through sthprojít co/čím, zažít co v životěput sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu cothrough trainzrychlený vlak nestavící všudecut throughproříznoutbite throughprokousnout, prokousat, prokousávat
 2. přes co, napříč čím cestovat ap.
 3. na červenou ap. - projetHe went/drove through a red light.Jel na červenou.
 4. v čem, po celém čem těle ap., v rámci čeho společnosti ap.The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.
 5. po dobu čeho, během (celého) čehoHe kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.
 6. AmE(až) do kdy včetněopen Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle
 7. sth kvůli čemu, pro co, vzhledem k čemuHe has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.
 8. pomocí čeho, čím, za užití čeho jakým způsobem
 9. prostřednictvím, přes, skrze koho
 10. get sth throughprosadit, protlačit co, zajistit schválení návrh v parlamentu
 11. get through sth projít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.
 12. go through sth projít si, prohlédnout co seznam, soupis ap.

Vyskytuje se v

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pain barrier: go through the pain barrierpřekonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

pass: pass throughprojít, procházet stadiem ap.

peep: peep throughsth vykukovat být vidět

peer: peer through/out ofsth vykukovat odkud

pilot: pilot throughprotlačit zákon v parlamentu ap.

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

rake: rake through sthprohledávat co hromadu ap.

riffle: riffle (through)sth prolistovat, proletět (rychle) co knihu ap.

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

rush through: rush sth throughsfouknout, narychlo udělat co

search: search (through)sth prohledat, prohledávat co psací stůl ap.

seep: seep (through)prosakovat, prosáknout, pronikat voda ap., unikat plyn

see through: see sb through(vy)pomoci komu dočasně finančně ap.

sift: sift (through)sth (pečlivě) projít, prozkoumat, prohledat trosky, archiv ap.

soaked: soaked (through)promočený, promáčený, promoklý

squeak: squeak through/byjen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

through: get through sthprojít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.

trawl: trawl (through)pročesávat, prohledávat, prohrabávat (se) záznamy ap.

troll: troll through sth(zběžně) procházet, projít co

walk through: walk sb throughsth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.

wash: wash over/throughsb zaplavit, zalít koho pocity ap.

weave: weave (one's way) throughproplétat se, kličkovat kudy

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

bulldoze: bulldoze sth throughprotlačit, vynutit si co přijetí návrhu ap.

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

chomp: chomp one's way through sthzbaštit, zdlábnout, zblajznout co

clear: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

customs: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

drill: drill throughprovrtat

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

intercession: through the intercession of sbna přímluvu, díky přímluvě koho

jostle: jostle one's way through sth(pro)tlačit se kudy

make: make it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

official: through official channelsúřední cestou

put: put a bullet through sb's headprohnat komu kulku hlavou

run: run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.

rust: rust throughprorezivět

scramble: scramble through sthprodírat se, drát se kudy

shine: shine throughprosvítat, vysvítat, prozařovat přes mraky

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

trickle: trickle throughprosáknout informace ap.

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout, zmáknout levou zadní co

zigzag: The river zigzags through the countryside.Řeka se klikatí krajinou.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co