Hlavní obsah

waltz [wɔːlts or wɔːls]

Podstatné jméno

Sloveso

  1. with sb tančit valčík s kým
  2. slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout co