Hlavní obsah

clearing [ˈklɪərɪŋ]

Vyskytuje se v

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

clear: be clear about sthmít jasno v čem, mít ujasněné co

coast: the coast is clearvzduch je čistý nehrozí nebezpečí

steer: steer clear of sb/sthvyhýbat se komu/čemu, vystříhat se koho/čeho

throat: clear one's throatodkašlat si

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

conscience: clear consciencečisté svědomí

customs: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

forest: forest clearingmýcení lesa

hurdle: clear a hurdlepřeskočit překážku

partial: ekon. partial clearingčástečné zúčtování

čirý: clear glassčiré sklo

jasno: be clear about sth, have a clear idea of sthmít jasno v čem

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

proclít: clear the goods (through customs), clear customsproclít zboží

svědomí: have a clear/guilty consciencemít čisté/špatné svědomí

vjezd: Keep clearPozor vjezd

zprostit: acquit, clear sb of sth, absolve sbzprostit koho viny soudně

jasný: Is it clear now?Už je to jasné?

koukat: Clear off!, Bugger off!Koukej zmizet!

odklidit: clear/remove (the) snowodklidit sníh

překážka: clear a hurdleskočit přes překážku

uvolnit: Clear the/Make way!, Gangway!Uvolněte cestu!

volný: unobstructed/clear viewvolný výhled

vonět: He is rather workshy., He tries to steer clear of work.Práce mu moc nevoní.

vypadnout: Get out!, Push/Clear off!, vulg. Fuck/Piss off!Vypadni!

zmizet: Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!Zmiz!

čistý: with a clear consciences čistým svědomím

obligo: be in the clear, mimo podezření be above suspicion, vyváznout be off the hookhovor. být z obliga

provětrat: clear one's head, odreagovat se take one's mind off thingsprovětrat si hlavu

ztratit se: Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!Ztrať se!

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění