Hlavní obsah

clearing [ˈklɪərɪŋ]

Vyskytuje se v

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

clear: be clear about sthmít jasno v čem, mít ujasněné co

clear: clear of sbpřed kým časově, na body ap.

clear: be in the clearbýt mimo podezření, být z obliga

clear: make sth cleardát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit co

coast: the coast is clearvzduch je čistý nehrozí nebezpečí

steer: steer clear of sb/sthvyhýbat se komu/čemu, vystříhat se koho/čeho

throat: clear one's throatodkašlat si

clear: clear spansvětlost, světlé rozpětí

clear: clear heightsvětlá výška místnosti ap.

clear: get clearuvolnit se hráč, pronásledovaný ap.

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

clear: clear one's throatodkašlat si, odchrchlat si

clear: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

clear: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

clear: clear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stolu

clear: clear one's platesníst všechno na talíři

clear: clear across the statepřes celý stát

clear: clear to the topaž úplně nahoru

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

conscience: clear consciencečisté svědomí

customs: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

customs: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

forest: forest clearingmýcení lesa

hurdle: clear a hurdlepřeskočit překážku

partial: ekon. partial clearingčástečné zúčtování

clear: Let me be clear ...Aby bylo jasno...

clear: Keep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.

clear: clear as dayjasný jako facka, nad slunce jasnější

čirý: čiré skloclear glass

jasno: mít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

vjezd: Pozor vjezdKeep clear

zprostit: zprostit koho viny soudněacquit, clear sb of sth, absolve sb

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

koukat: Koukej zmizet!Clear off!, Bugger off!

odklidit: odklidit sníhclear/remove (the) snow

překážka: skočit přes překážkuclear a hurdle

uvolnit: Uvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!

volný: volný výhledunobstructed/clear view

vypadnout: Vypadni!Get out!, Push/Clear off!, vulg. Fuck/Piss off!

zmizet: Zmiz!Clear/Buzz off!, Get lost!

čistý: s čistým svědomímwith a clear conscience

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things

ztratit se: Ztrať se!Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!