Hlavní obsah

ztratit se

Vyskytuje se v

get: ztratit se v lese ap.get lost

lost: ztratit se i věc, zablouditget lost

missing: ztratit se, být pohřešován dítě ap.go missing

place: ztratit se, ztratit nit v proslovu ap.lose one's place

tie: ztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.tie osf (up) in knots over sth

getaway: upláchnout, ztratit se, vzít rohamake a/one's getaway

ztratit se: Ztrať se!Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!