Hlavní obsah

tie [taɪ]

Slovesopt&pp tied, ger tying

  1. sth (za)vázat, svázat, spoutat co upevnit, připoutattie togethersvázat k sobětie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel
  2. sb/sth to sth přivázat, uvázat, připoutat koho/co k čemuAmE, slang. tie one onopít se, nalít se, ožrat se
  3. sth (around)/over sth, sth with sth zavázat, ovázat, omotat co čím pentlí, šálou, nití ap.
  4. tie a knot in sth, tie sth in a knot uvázat uzel na čem, svázat co do uzlu
  5. be tied to sth přen. být spojený, být provázaný s čím, vázat se k čemu
  6. be tied to sth být vázán, být omezován čím
  7. with sb sport. remizovat, hrát nerozhodně s kým, dopadnout stejně jako kdo
  8. sport.vyrovnat stav/skóre, mít stejné skóre/stejný počet bodů soupeři ap.

Vyskytuje se v

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears/to death/stiff

shed: ronit slzyshed tears

shred: roztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikoutear sb/sth to shreds

strip: seřvat, sprdnout, sjet kohotear a strip off sb, tear sb off a strip

tear: pláč, brekottears

tear: by sth být rozvrácen čím země válkou ap.be torn

tear apart: zdrtit koho, rvát srdce komutear sb apart

tear away: from sth odtrhnout, odloučit koho/co od čehotear sb/sth away

tie: uvázat uzel na čem, svázat co do uzlutie a knot in sth, tie sth in a knot

tie down: svazovat, omezovat, vázat koho jeho svobodu, možnosti pohybu ap.tie sb down

tier: patrový, etážový, víceúrovňovýtier(ed)

tie up: svázat, zavázat, převázat cotie sth up

apart: roztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.tear sth apart

asunder: roztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusytear sth asunder

beam: kleštinastav. tie beam

close: mít slzy na krajíčkube close to tears

duct: slzný kanálek, slzovodanat. tear duct

gas: slzný plyntear gas

joy: slzy štěstí/radostitears of joy

ligament: přetržené vazytorn ligaments

score: srovnat/vyrovnat skórelevel/tie the score

sever: zpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čímsever one's ties with sb/sth

tear down: nahlodat/podrýt čí (dobrou) pověsttear down sb's reputation

teardrop: (ve) tvaru kapkytear-drop shaped

war: válkou zničenýwar-torn, war-worn

half: Roztrhl to vejpůl.He tore it in half.

tattered: na cimprcamprtattered and torn

kravatový: kravatová sponatiepin, tie clip, AmE tietack

nerozhodný: sport. nerozhodný výsledekdraw, tie

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

pláč: propuknout v pláčburst into tears

plyn: slzný plyntear gas

propuknout: propuknout v pláčburst into tears

roztrhnout: roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth

slzný: slzný plyntear gas

uzel: uvázat uzelmake/tie a knot

vaz: natažené/přetržené vazystrained/torn ligaments

vyrovnávací: sport. vyrovnávací gólBrE equalizer, AmE game-tying goal

zpřetrhat: zpřetrhat vztahy s čímsever one's ties with sth

cucek: roztrhat co na cuckytear sth (in)to shreds

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

připoutat: připoutat koho/co řetězem k čemuchain sb/sth to sth, tie sb/sth to sth with a chain

remíza: Utkání skončilo remízou.The match ended in a tie.

rvát: rvát co na kusytear sth into pieces

spona: spona do kravatytie clip, tie-pin, AmE stickpin

srovnat: Srovnal si kravatu.He straightened his tie.

stáhnout: Stáhla si vlasy dozadu.She tied her hair back.

svázat: svázat komu rucetie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb down

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

trhat: Netrhej tu obálku.Don't tear the envelope.

urvat: Urval mi rukáv.He tore off my sleeve.

uvolnit: uvolnit si kravatuloosen one's tie

vázaný: ručně vázaná kyticehand-tied bouquet

vázat: vázat co na uzeltie sth into a knot

zadržet: zadržet slzyhold back one's tears

zavázat: zavázat si botytie one's shoes, zašněrovat lace one's shoes

závazek: svobodný, bez závazkůsingle, no kids/ties

kapka: hovor. dát komu kapky seřvattear a strip of sb, BrE give sb a ticking off

pantofel: být pod pantoflembe henpecked, be tied to one's wife's apron strings, slepě oddaný manželce be uxorious

roznést: roznést koho/co na kopytechporazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast

zamotat se: zamotat se do toho do vlastních lží ap.tie osf in knots

apron: být (příliš) ovládaný kým, být závislý na kombe tied to sb's apron strings