Hlavní obsah

half [hɑːf]

Příslovce

  1. napůl, napolo, zpola jakýHis eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.
  2. se záporem stupňuje něco kladného
  3. not half ani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje záporHe isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

Předložka

  • half past sth půl kolikáté následující hodinyIt's half past six.Je půl sedmé.

Vyskytuje se v

half measure: half measure(s)polovičaté opatření málo účinné ap.

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

time: half the timeco chvíli, často, kolikrát

file: half round filepůlkruhový pilník

half-time: half-time scoreskóre v poločase

hour: half an hourpůl hodiny

sister: half-sister, foster sisternevlastní sestra

split: split sth in halfrozpůlit, rozštípnout napůl co

past: half past tenpůl jedenácté

price: Cheap at half the price!To je zlodějina! je to předražené

through: half-way throughnapůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.

bratr: stepbrother, jeden společný rodič half-brothernevlastní bratr

dětský: BrE a half, child ticketdětský lístek

hodina: an hour and a halfhodina a půl

jarní: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

nevlastní: stepbrother, s jedním společným rodičem half-brother, osvojený foster brothernevlastní bratr

nota: minim, AmE half-notepůlová nota

poločas: half-lifefyz. poločas rozpadu

polovička: in(to) halvesna polovičky

poloviční: half portionpoloviční porce

polovina: divide sth into halvesrozdělit co na poloviny

prázdniny: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

půlka: divide sth in(to) halvesrozdělit co na půlky

půlový: minim, AmE half-notehud. půlová nota

napůl: cut sth in halfrozříznout co napůl

o: at half past twoo půl třetí

půl: at half past sixo půl sedmé

rozdělit: divide sth into halves, halve sthrozdělit co na poloviny

tucet: half a dozenpůl tuctu

zpola: only half-fulljen zpola plný

chuť: Well begun is half done., Good start is half the battle.S chutí do toho a půl je hotovo.

žerď: (flown) at half-mast/staffna půl žerdi vlajka

half: not halfani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje zápor