Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) hourzkr. hrJe to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.hodina a půlan hour and a halftři čtvrtě hodinythree quarters of an hourza hodinu(přijít ap.) in an hour, (stát ap.) per hourkaždou hodinuevery hourza půl hodinyin half an hourza čtvrt hodinyin a quarter of an hour
  2. (čas na hodinách) o'clock(čas obecně) time (of day)Kolik je hodin?What time is it?V kolik hodin přijde?What time will he come?Je deset hodin.It's ten (o'clock).pět hodin ránofive a.m.
  3. (vyučovací) class, lesson(úřední ap.) hourúřední hodinyoffice hours

Vyskytuje se v

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

čtvrt: čtvrt hodinyquarter (of an) hour

dějepis: hodina dějepisuhistory lesson

hodiny: sluneční hodinysundial

hodiny: přesýpací hodinyhourglass, sandglass

hodiny: nástěnné hodinywall clock

chodit: chodit na hodiny francouzštinytake French lessons

konzultační: konzultační hodinyoffice hours

nástěnný: nástěnné hodinywall clock

ordinační: ordinační hodinyBrE surgery hours, AmE (doctor's) office hours

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

parkovací: parkovací hodiny/automatparking meter

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice

přesýpací: přesýpací hodinyhourglass, řidč. sandglass

rozvrh: rozvrh hodin ve školeBrE timetable, AmE class schedule

sluneční: sluneční hodinysundial

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

vyučovací: vyučovací hodinalesson, class

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

dopolední: desátá hodina dopoledníten a.m.

kolik: Kolik je hodin?What time is it?

kolik: Od kolika hodin?From what time?

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

odbít: Hodiny odbily dvanáct(ou).The clock struck twelve.

podávat: Snídaně se podává od 6 hodin.Breakfast is served from 6 a.m.

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.

před, přede: před hodinouone hour ago

přesčasový: přesčasová hodinaovertime hour

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

v, ve: V kolik hodin?(At) what time?

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

vstát: Vstal jsem v osm hodin.I got up at eight o'clock.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

zavírat: V kolik hodin zavírají obchody?What time do the shops close?

around: around the clockdvacet čtyři hodin denně, nonstop provoz ap.

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

clock: wall clocknástěnné hodiny

hour: half an hourpůl hodiny

hour: AmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinu

hour: by the hourod hodiny, na hodinu

hour: office hoursúřední hodiny

long: long hourpozdní hodina noční

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

musical: musical clockhrací hodiny

notice: dismiss sb at an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

service: service hoursprovozní hodiny knihovny ap.

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu

visiting: visiting hoursnávštěvní hodiny

wall: wall clocknástěnné hodiny

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

zero: zero hourhodina H začátek akce ap.

a, an: 150 kilometres an hour150 kilometrů za hodinu

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

at: at three o'clockve tři hodiny

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

half: in half an hourza půl hodiny

hourly: at hourly intervalsv hodinových intervalech, každou hodinu

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

it: It's 3 o'clock.Jsou 3 hodiny.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

lesson: take lessonschodit na hodiny čeho

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

time: What time is it?Kolik je hodin?

time: Have you got the time?, Do you have the time?Nevíte, kolik je hodin?

time: (At) what time?V kolik hodin?

time: He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

what: What time is it?Kolik je hodin?