Hlavní obsah

během

Předložka

  • čeho during sth(v průběhu) in the course of sth(před vypršením) withinBudu tam během hodiny.I'll be there within one hour.Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.během celého čehothroughout sth, all through sthběhem toho mezitím ap.meanwhile, (někdy v té době) (somewhere) along the lineběhem toho co ...while ...během dneduring the day, in the daytime, (za dne) by day

Vyskytuje se v

během: throughout sth, all through sthběhem celého čeho

lyže: cross-country skiingběh na lyžích

orientační: orienteeringsport. orientační běh

překážka: hurdle raceběh přes překážky

překážkový: hurdle race, hurdlespřekážkový běh

trať: long-distance race/run/runnerzávod/běh/běžec na dlouhé tratě

zkouškový: during the exam periodběhem zkouškového období

cross-country: sport. cross-country skiingběh na lyžích, hovor. běžkování

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

pendency: during the pendency of sthběhem projednávání/vyřizování čeho

pending: práv. pending suitběhem prošetřování žaloby

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

suppertime: at suppertimepři večeři, během večeře

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude hotovo během hodiny.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

běh: hurdle (race)běh přes překážky