Hlavní obsah

běh

Vyskytuje se v

během: throughout sth, all through sthběhem celého čeho

lyže: cross-country skiingběh na lyžích

orientační: orienteeringsport. orientační běh

překážka: hurdle raceběh přes překážky

překážkový: hurdle race, hurdlespřekážkový běh

trať: long-distance race/run/runnerzávod/běh/běžec na dlouhé tratě

zkouškový: during the exam periodběhem zkouškového období

cross-country: sport. cross-country skiingběh na lyžích, hovor. běžkování

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

pendency: during the pendency of sthběhem projednávání/vyřizování čeho

pending: práv. pending suitběhem prošetřování žaloby

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

suppertime: at suppertimepři večeři, během večeře

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude hotovo během hodiny.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

běh: hurdle (race)běh přes překážky