Hlavní obsah

vývoj

Vyskytuje se v

regresivní: biol. regresivní vývojregressive development

arrest: zabrzdit vývoj nemocimed. arrest the disease

develop: dítě ve vývojideveloping child

embryonic: embryonální vývojembryonic development

overtake: být zaskočen/ovlivněn vývojem událostíbe overtaken by events

run: navzdory vývoji událostí zcela nečekaně ap.against the run of events

evolution: projít vývojemundergo an evolution

vývoj: biol. vývoj člověkahuman evolution

dispute: be in disputewith sb over sth přít se, být ve sporu s kým o co o území ap.

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

industrial: industrial disputepracovněprávní/pracovní spor

territorial: territorial disputeúzemní spor

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.

pře: lawsuit, legal disputepráv. soudní pře

soudní: lawsuit, legal disputesoudní pře/spor

spor: settle a dispute/an argumenturovn(áv)at spor

územní: territorial disputeúzemní spor

žabomyší: trifling disputežabomyší spor

sporný: disputed territorysporné území

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.