Hlavní obsah

process [ˈprəʊses]

Vyskytuje se v

process: be processedthrough/by sth projít, být předáván čím různými instancemi ap.

democratization: democratization processdemokratizační proces

elimination: by a process of eliminationvylučovací metodou

food: food (processing) industrypotravinářství, potravinářský průmysl

industrially: industrially processed/producedprůmyslově zpracovaný/vyráběný

plant: processing plantzpracovatelský závod

processing: processing plantzpracovatelský závod

selection: biol. selection processproces výběru, selektivní proces

work: work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená práce

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.