Hlavní obsah

itself [ɪtˈself]

Zájmeno

  1. se(be) (samo), sobě tobezrodé zájmenoThe body rebuilds itself in sleep.Tělo se ve spánku regeneruje.
  2. (on) sám, (ona) sama, (ono) samo při zdůrazněníLife itself is a learning process.Život samotný je proces učení.
  3. be sth itself být co samo kouzlo, laskavost ap.He is kindness itself.On je laskavost sama.

Vyskytuje se v

commend: commend itselfto sb form. líbit se, zamlouvat se komu

end: an end in itselfsamoúčel(ná činnost)

express: express itselfprojevit se, ukázat se myšlenka, pocit ap.

itself: be sth itselfbýt co samo kouzlo, laskavost ap.

lend: lend itselfto sth vyhovovat, hodit se, být vhodný k čemu

present: present itselfvyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.

reassert: reassert itselfznovu se projevit/prosadit/ozvat zvyky ap.

speak: speak for itselfmluvit samo za sebe výsledek ap.

work out: work itself outvytříbit se, vyřešit se situace k lepšímu

entangle: entangle itself with sthzamotat se, zaplést se do čeho lana ap.

manifest: manifest itselfprojevovat se, projevit se příznaky ap.

poop: hovor. poop itselfpodělat se, posrat se zařízení ap.

reveal: reveal osf/itself to beukázat se být kým/čím

show: show itselfprojevovat (se), ukazovat se vlastnost

suggest: suggest itselfautomaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

naskytnout se: An opportunity presented itself ...Naskytla se příležitost ...

opakovat se: History repeats itself.Dějiny se opakují.

projevovat se: The disease manifests itself by ...Nemoc se projevuje ...

samoúčelný: be an end in itselfbýt samoúčelný

utkvět: stick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memoryutkvět v paměti komu

vrýt se: impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mindvrýt se komu do paměti

burn out: burn (itself) outdohořet, vyhasnout oheň, vyhořet palivo