Hlavní obsah

divest [daɪˈvest]

Sloveso

  1. osf of sth form. zbavit se čeho majetku, odpovědnosti ap.The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.
  2. be divested of sth form.být zbaven čeho, ztratit co, pozbýt co