Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co lose sthZtratil jsem peněženku.I have lost my wallet.ztratit směrlose the directionztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb
  2. (život ap.) co lose sth(vlastní vinou) forfeit sth(být připraven o) be deprived of sthztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out
  3. (prodělat peníze ap.) lose (out)/(money)(utrpět ztrátu) suffer a loss
  4. (promarnit) co waste sth
  5. (úmrtím) koho lose sb

Vyskytuje se v

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

prestiž: ztratit prestižlose prestige

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.You've lost me.

řeč: ztratit řeč z překvapení ap.BrE lose one's tongue, be (left) speechless

slovo: ztratit slovo za kohoput in a word for sb

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

ztratit se: Ztrať se!Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!