Hlavní obsah

najít

Dokonavé sloveso

  1. (objevit) koho/co find sb/sth(odhalit) discover sb/sth(ve slovníku ap.) look up sthnajít cestu kamfind one's way swhJejí tělo našli v ...Her body was found in ...
  2. (získat) koho/co find sb/sth(sebrat - odvahu ap.) muster (up), pluck up sthnajít (si) prácifind/get a job

Vyskytuje se v

přemožitel: najít přemožitele v kombe defeated by sb

správný: najít to správné slovofind the right word

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

pokud: ... pokud to nenajdeš.... unless you find it.

web: Podrobnosti najdete na našem webu.See our website for details.

záminka: najít si záminku pro cofind a pretext to do sth

zalíbení: najít zalíbení v kom/čemtake a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

available: make osf availablenajít si volno na schůzku ap.

compromise: reach a compromise between sth and sthnajít kompromis mezi čím a čím

courage: find/muster the courage to do sthodvážit se/najít odvahu udělat co

cover: take cover(s)krýt se, najít si úkryt

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

hit: get a hitnajít hledanou informaci

pick: pick a hole in sthudělat díru v čem hl. prstem či nehty, přen. najít chybu na čem

place: place a book with a publishernajít vydavatele pro knihu autor ap.

quarter: take up quarters swhubytovat se, najít si nocleh kde hl. v provizorních prostorách

search: in search for sthpři hledání čeho, ve snaze najít co

shelter: take shelternajít si úkryt, ukrýt se

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

it: It was I who found him.To já jsem ho našel.

muster: muster the courage to...najít odvahu k...

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

way: He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.

who'll: There will be people who'll say ...Najdou se lidé, kteří řeknou...

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.