Hlavní obsah

najít

Dokonavé sloveso

  1. (objevit) koho/co find sb/sth(odhalit) discover sb/sth(ve slovníku ap.) look up sthnajít cestu kamfind one's way swhJejí tělo našli v ...Her body was found in ...
  2. (získat) koho/co find sb/sth(sebrat - odvahu ap.) muster (up), pluck up sthnajít (si) prácifind/get a job

Vyskytuje se v

přemožitel: najít přemožitele v kombe defeated by sb

správný: najít to správné slovofind the right word

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

pokud: ... pokud to nenajdeš.... unless you find it.

záminka: najít si záminku pro cofind a pretext to do sth

zalíbení: najít zalíbení v kom/čemtake a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sth

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

available: najít si volno na schůzku ap.make osf available

compromise: najít kompromis mezi čím a čímreach a compromise between sth and sth

courage: odvážit se/najít odvahu udělat cofind/muster the courage to do sth

cover: (s)krýt se, najít si úkryttake cover

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

hit: najít hledanou informaciget a hit

search: při hledání čeho, ve snaze najít coin search for sth

shelter: najít si úkryt, ukrýt setake shelter

taste: přijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čemdevelop a taste for sth

unheeded: zůstat/projít bez povšimnutí/odezvy, nenajít odezvugo unheeded

use: potřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro cohave a use for sth

any: ... pokud nějaký najdu.... if I find any.

anything: Našel jsi něco?Did you find anything?

attached: v příloze najdete e-mailuvýp. find attached

have: Budeme ho muset najít.We'll have to find him.

it: To já jsem ho našel., Byl jsem to já, kdo ho našel.It was I who found him.

muster: najít odvahu k...muster the courage to...

none: Hledal jsem informace a nenašel žádné.I was seeking information and found none.

way: Nemohl najít cestu., Bloudil.He couldn't find his way.

finder: Kdo to našel, toho to je.hovor. Finders keepers.

najít: najít cestu kamfind one's way swh