Hlavní obsah

nacházet

Vyskytuje se v

house: be housed swhbýt umístěn, nacházet se, sídlit kde v budově ap.

located: be locatednacházet se, být umístěný kde

pleasure: take pleasure in sthnacházet potěšení v čem, mít potěšení, těšit se, radovat se z čeho

situated: be situated swhnacházet se kde

house: The building houses an exposition of art.V budově se nachází expozice umění.