Hlavní obsah

house

Podstatné jméno, rod střední

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

charnel: charnel (house)kostnice

common: The Commons, House of Commonsdolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentu

house: (the) Housesněmovna v Británii či USA

safe: as safe as housesnaprosto bezpečný

semi-detached: semi-detached (house)půldomek, polovina dvojdomku

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami

arrest: práv. house arrestdomácí vězení

auction: auction houseaukční síň instituce

bee: bee housevčelín

benefit: ekon. housing benefitpříspěvek na bydlení

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

council: council housingobecní bydlení

country house: country house hotelhotel ve stylu venkovského sídla

customs: customs housecelnice budova ap.

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

finch: house finchhýl mexický

gambling: gambling housekasino, herna (hazardu)

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

loom: loom-house/shoptkalcovna

lower: the Lower HouseDolní sněmovna

Luxembourg: the House of LuxembourgLucemburkové rod

martin: common house martinjiřička obecná

municipal: municipal housingměstské/obecní byty

plant: house plantsdomácí rostliny

premise: housing and utility premisesdomovní a provozní prostory

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

row house: row housesřadová zástavba, řadovky

seaside: seaside housedům u moře

shortage: housing shortagenedostatek bytů

sparrow: house sparrowvrabec domácí

terraced house: terraced housesřadová zástavba, řadovky

unit: housing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotka

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

little: She's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

very: in this very houseprávě v tomto domě

aukční: auction houseekon. aukční síň firma

bílý: the White HouseBílý dům

bublina: housing bubblerealitní bublina předražené ceny nemovitostí

činžovní: BrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)činžovní dům

domácí: dítě be grounded, soudem nařízené be under house arrestmít domácí vězení

domácnost: keep housevést domácnost

domovní: house searchdomovní prohlídka

družstvo: housing associationbytové družstvo

dům: family houserodinný dům

horní: upper chamber, v GB Upper House, House of Lordshorní sněmovna

hypotéka: mortgaged (house)(dům) zatížený hypotékou

klíč: house keyklíč od domu

komora: the Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senatehorní komora

lord: House of LordsSněmovna lordů horní sněmovna britského parlamentu

nájemní: rental house/housing/flatsnájemní dům/bydlení/byty

panský: manor, (lordly) mansion, manor housepanské sídlo

pokojový: house/pot/indoor plantpokojová rostlina/květina

poslanecký: Chamber of Deputies, lower houseposlanecká sněmovna

prohlídka: house searchpráv. domovní prohlídka

příspěvek: housing benefitekon. příspěvek na bydlení

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

reprezentant: House of RepresentativesSněmovna reprezentantů

rodinný: (one-)family/samostatný detached houserodinný dům

rostlina: indoor/house plantpokojová rostlina

roubený: log house/homeroubená stavba, roubený dům

rozvod: (house) wiring(domovní) elektrické rozvody

řadový: BrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town houseřadový domek

salon: fashion housemódní salon

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

účet: on the housena účet podniku víno ap. v restauraci

veřejný: brothel, bordello, euf. house of ill reputeveřejný dům nevěstinec

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vězení: dítě be grounded, soudním příkazem be under house arrestpřen. mít domácí vězení

vykřičený: house of ill fame, brothel, zast. bawdy housevykřičený dům

vyprodaný: full housediv. vyprodaný sál

výstavba: housing constructionbytová výstavba

cihlový: brick housecihlový dům

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

pokojný: quiet housepokojný dům

postavit: The house was built of ...Dům byl postaven z ...

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přiblížit se: We approached the house.Přiblížili jsme se k domu.

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

se, si: Houses are being built.Domy se staví.

smět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl opustit dům.

stát: One house remained standing.Jeden dům zůstal stát.

stěhovat se: He is moving to his aunt's house.Stěhuje se k tetě.

udeřit: The house was struck by lightning.Do domu udeřil blesk.

v, ve: He is in the house.Je v domě.

vycházet: She doesn't leave the house.Nevychází z domu.

vynést: He carried it out of the house.Vynesl to z domu.

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavést: They led me into the house.Zavedli mě do domu.

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.