Hlavní obsah

house

Podstatné jméno, rod střední

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

aukční: ekon. aukční síň firmaauction house

bílý: Bílý důmthe White House

bublina: realitní bublina předražené ceny nemovitostíhousing bubble

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)

domácí: mít domácí vězenídítě be grounded, soudem nařízené be under house arrest

domácnost: vést domácnostkeep house

domovní: domovní prohlídkahouse search

družstvo: bytové družstvohousing association

dům: rodinný důmfamily house

dům: Bílý důmWhite House

horní: horní sněmovnaupper chamber, v GB Upper House, House of Lords

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

komora: horní komorathe Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senate

komora: dolní komorathe Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representatives

lord: Sněmovna lordů horní sněmovna britského parlamentuHouse of Lords

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

panský: panské sídlomanor, (lordly) mansion, manor house

pokojový: pokojová rostlina/květinahouse/pot/indoor plant

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

prohlídka: práv. domovní prohlídkahouse search

příspěvek: ekon. příspěvek na bydleníhousing benefit

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

reprezentant: Sněmovna reprezentantůHouse of Representatives

rodinný: rodinný dům(one-)family/samostatný detached house

rostlina: pokojová rostlinaindoor/house plant

roubený: roubená stavba, roubený důmlog house/home

rozvod: (domovní) elektrické rozvody(house) wiring

řadový: řadový domekBrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town house

salon: módní salonfashion house

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

účet: na účet podniku víno ap. v restauracion the house

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vězení: přen. mít domácí vězenídítě be grounded, soudním příkazem be under house arrest

vykřičený: vykřičený důmhouse of ill fame, brothel, zast. bawdy house

vyprodaný: div. vyprodaný sálfull house

výstavba: bytová výstavbahousing construction

zahradní: zahradní domekna nářadí ap. garden shed, obytný garden house, roubený garden cabin

cihlový: cihlový důmbrick house

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

pokojný: pokojný důmquiet house

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

v, ve: Je v domě.He is in the house.

vycházet: Nevychází z domu.She doesn't leave the house.

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

zapálit: Zapálili mu dům.They set his house on fire.

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

arrest: práv. house arrestdomácí vězení

auction: auction houseaukční síň instituce

bee: bee housevčelín

benefit: ekon. housing benefitpříspěvek na bydlení

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

council: council housingobecní bydlení

country house: country house hotelhotel ve stylu venkovského sídla

customs: customs housecelnice budova ap.

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

finch: house finchhýl mexický

gambling: gambling housekasino, herna (hazardu)

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

housing: housing bubblerealitní bublina cen obytných nemovitostí

housing: housing departmentbytový úřad

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

loom: loom-house/shoptkalcovna

charnel: charnel (house)kostnice

common: The Commons, House of Commonsdolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentu

safe: as safe as housesnaprosto bezpečný

semi-detached: semi-detached (house)půldomek, polovina dvojdomku

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami