Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) oneselfzájmeno se mění dle osoby: myself, yourself, himself, herself, ourselves ap. Zdaleka ne všechna česká zvratná slovesa jsou zvratná v angličtině, viz konkrétní samostatná slovesa.Dobře se bavte.Enjoy yourself/(mn. č.) yourselves.Věří si.He is self-confident.Co si myslíš?What do you think?
  2. (totožný původce a cíl děje)překládá se opisem nebo intranzitivní formou slovesa
  3. (vyjádření vzájemnosti) each other, one anotherPomáháme si.We help each other.
  4. si (sám sobě) one's, osfpřekládá se dle příslušné osobyZlomil si palec.He broke his thumb.Koupil jsem si kolo.I bought myself a bike.
  5. (vyjádření trpného stavu)překládá se trpným rodemDomy se staví.Houses are being built.Neví se ...It is not known ...Říká se, že ...They say/It is said that ...
  6. (sám sebe) oneself(to, ono) itselfopisuje se také často změnou stavu pomocí get, become, go ap. viz konkrétní slovesaZabil se.(při nehodě) He was killed., (sebevraždou) He killed himself.
  7. (jako stálá součást sloves)Jak se máš?How are you?bát sebe afraid

Vyskytuje se v

káva: coffee to go, BrE coffee to take awaykáva s sebou

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sickhovor. hodit se marod

obměkčit: relent, dát se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

dělat: Take it easy., Don't worry (about it).Nedělej si (s tím) starosti.

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

dopisovat: Do you have a penfriend?Dopisuješ si s někým?

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

nosit: I carry it on me/with me.Nosím to u sebe/s sebou.

poradit se: consult (with) an expertporadit se s odborníkem

oheň: play with fire, ride a tigerzahrávat si s ohněm

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

coffee: take-away coffeekáva s sebou k odnesení z prodejny

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

go: food to gojídlo s sebou k odnesení

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

mixed up: get mixed up with sbzaplést se s kým

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

take: to take aways sebou jídlo v restauraci

take-away: take-away coffeekáva s sebou

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

fight: I had a fight with him.Porval jsem se s ním.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

have: Do you have it with you?Máš to s sebou?

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.