Hlavní obsah

brát

Nedokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) co take sth, take hold of sthbrát mírytake measures
 2. (s sebou) take with one(autem též) give a ride to sb(stopaře) pick upNeber ji s sebou.Don't take her with you.
 3. (odnímat) komu co take sth away from sb(zbavit) deprive sb of sthNeber mi to.Don't take it away from me.
 4. (krev ap.) take sth
 5. (na předplatné) co subscribe, be a subscriber to sth, take sth
 6. (dostávat peníze) earn, make, take home, pull in(pobírat důchod ap.) drawKolik bereš měsíčně?How much do you make a month?
 7. (lék ap.) take(užívat) use(v kapkách, orálně) dropbrát drogytake drugs, hovor. do drugs, (muset) be on drugs, (dopovat) dope
 8. (chápat) take sb/sth as sth, understand, regard(nahlížet) read, view(vnímat) perceive(považovat) consider sb sb/sthBere to příliš vážně.He takes it too seriously.
 9. (přijímat) accept, take(studenty na školu) admit, take in sb
 10. (nosit někam) take sth(odnést si) take (away)
 11. (schody po třech) take(postupovat) proceed
 12. brát na sebe (podobu, závazek ap.) assume sthbrát na sebe (úkoly ap.) take on
 13. (probírat ve škole) do sth(projít) go over
 14. (o rybách) bite
 15. hovor.(nadbíhat někomu) na koho fancy sbhovor.(být blázen do) be crazy about sb
 16. hovor.(dojímat) move, touch, stir sb
 17. (myslí uchopovat)brát co v úvahutake sth into consideration, consider sth, factor in(to) sth
 18. hovor.(souhlasit) accept, agree(Já to) beru.(dohodnuto) It is a deal., (jdu do toho) I am in., (přijímám) I accept.

Vyskytuje se v

brát si: jez(te) help yourself (to some food)ber(te) si

paškál: zaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sbvzít na paškál, brát na paškál

potaz: co take sth into consideration, allow for sthbrát v potaz

zavděk: čím settle for sth, be happy/content even with sthvzít/brát zavděk

brána: payment gatewayplatební brána

dluh: buy on creditbrát na dluh

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

odletový: departure gateodletová brána příchod k letadlu

ohled: uvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sthbrát ohled na co

prášek: take pillsbrát prášky

v, ve: take into considerationbrát v úvahu

váha: podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sthbrát co na lehkou váhu

vážně: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

výkop: goal kickvýkop od brány

zřetel: take sth into account/consideration, take account of sthbrát zřetel na co

ano: Do you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – Ano

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

kde: How did you get here?Kde se tu bereš?

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

pilulka: be on the pillbrát antikoncepční pilulky

úvaha: leave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sthnebrat co v úvahu

vstupní: gatewayvstupní brána

lehký: take sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sthbrát co na lehkou váhu

rezerva: take sth with a pinch of saltbrát co s rezervou historku ap.

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

antibiotic: take antibioticsbrát antibiotika

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

drug: take/do drugsbrát drogy

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

get over: hovor. get over osfnebrat se tak vážně, nemyslet jen na sebe, potlačit své ego odložit svou ješitnost ap.

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

off: be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.

sliding: sliding gatepojezdová brána

spike: zeměd. spike-tooth harrowhřebové brány

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

wrought iron: wrought-iron gatekovaná brána

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

take back: I take it back.Beru to zpátky.

user: be a drug userbrát drogy

brát: podobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* onbrát na sebe