Hlavní obsah

váha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotnost) weightprodávat co na váhusell sth by weighttělesná váhabody weightpřibrat na vázeput on weightztratit na vázelose weighthlídat si váhu tělesnouwatch one's weight
  2. (váhová kategorie) weight (category)sport. lehká/střední/těžká váhalightweight/middleweight/heavyweight
  3. (přístroj) (pair of) scale(s)(hl. s ramenem) balance(velká) weighing machineosobní váhapersonal scale, (koupelnová) bath(room) scales
  4. (závažnost) weight, importance, significancepřikládat váhu čemugive/attach weight to sthbrát co na lehkou váhu(podceňovat) underestimate sth, (zlehčovat) make light of sth
  5. (stoj na noze) arabesque
  6. Váhy (i znamení) Libra, the Scales, the Balance

Vyskytuje se v

váha: i znamení Libra, the Scales, the BalanceVáhy

brutto: gross weightbrutto váha

muší: flyweightsport. muší váha v boxu ap.

nabrat: put on/gain weightnabrat na váze

o: weighing stho váze kolik

povolený: baggage allowancenejvyšší povolená váha zavazadel při cestování

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

rameno: beam of a balancerameno vah laboratorních ap.

šidit: sell short weightšidit na váze

úbytek: loss of weight, weight lossúbytek na váze

živý: live weightživá váha dobytčete ap.

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.

poměr: height to weight ratiopoměr mezi výškou a váhou

přírůstek: weight gainpřírůstek na váze

řešit: She's hung up about her weight.Strašně řeší svoji váhu. má mindrák ap.

ztráta: weight lossztráta na váze

lehký: take sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sthbrát co na lehkou váhu

vychýlit: tip the scalevychýlit jazýček vah na něčí stranu

allowance: baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra

baggage: dopr. baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra v letadle

balance: balance weightprotiváha, protizávaží, vyvažovací váha

beam: beam balanceramenové váhy

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

light: sport. light flyweightpapírová váha do 48 kg

live: live weightživá váha

loss: weight loss(z)hubnutí, ztráta/úbytek váhy/na váze

scale: kitchen scaleskuchyňské váhy

watch: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

weight: sport. heavy weighttěžká váha

perový: hmotnostní kategorie featherweightpérová váha