Hlavní obsah

count [kaʊnt]

Sloveso

  1. (na)počítat od jedné do sta ap.Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?count downodpočítávat i před startem ap., počítat zpětně k nule
  2. count (up) sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet
  3. for sth hrát roli, znamenat co, počítat se mít významYour vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.count for somethingněco znamenat, mít váhu
  4. as sth/sb považovat, pokládat za co/koho, vnímat jako co/kohobe counted as sthbýt považován, počítat se za co úspěch ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

chicken: chválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěrybe counting one's chickens

count: sth (s)počítat, napočítat co zjistit početcount (up)

count among: sth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.count sb/sth among

count in: počítat s kým s účastí ap.count sb in

count out: vyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čehocount sb out

blood count: množství/počet červených/bílých krvinekred/white blood count

counting: nepočítaje (v to) conot counting sth

head count: (s)počítat přítomné (osoby)do a head count

rhyme: rozpočítadlo v dětských hrách ap.counting rhyme

hatch: Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

penny: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

obraz: krevní obraz(complete) blood count

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

sčítání: sčítání hlasůvote counting, counting of votes

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

spočítat: Spočítal peníze.He counted the money.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.I count on you.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

mimo: být úplně mimozmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six by sth

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

blessing: být vděčný za to, co jecount one's blessings