Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) co count(vyčíslovat) number sthPočítej od jedné do desíti.Count from one to ten.
  2. (výpočtem) calculate(hl. základní) do arithmetic, compute
  3. (přihlížet k) s čím allow for sth, take into account sth(očekávat) expect, anticipate sth(mít na paměti) keep in mind(v rozvrhu) schedule for sthMusíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.počítat s nejhoršímexpect the worst
  4. (spoléhat) s kým/čím count (up)on sb/sth, rely on sb/sth(očekávat) reckon on sth(započítat, s účastí ap.) count sb inMůžeme s tebou počítat?Can we count you in?Se mnou nepočítej(te)!Count me out!
  5. (soudit) reckon, think(hádat) guess(předpokládat) suppose
  6. počítat (si) (účtovat) komu kolik charge sb sth

Vyskytuje se v

hlava: (vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head