Hlavní obsah

suppose [səˈpəʊz]

Vyskytuje se v

supposed: be supposed tomít (podle všeho) být jaký, dělat co ap., být předpokládaný

suppose: I supposepředpokládám