Hlavní obsah

deny [dɪˈnaɪ]

Vyskytuje se v

access: access deniedpřístup zamítnut do oblasti, souboru ap.

motion: práv. motion deniednávrh se zamítá

permission: permission granted/deniedpovolení se uděluje/neuděluje

přístup: deny accessodmítnout přístup

upřít: deny sb's right to (do) sthupřít komu/čí právo na co

odepřít: deny sb access to sthodepřít komu přístup k čemu

popřít: He denied having seen her.Popřel, že ji viděl.

deny: deny osfodpírat si, odříkat si