Hlavní obsah

přístup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (možnost vstoupit) k čemu access to sth(vpuštění dovnitř ap.) admission, admittancezískat přístup kamgain access/admission (in)to sthmít volný přístup k čemuhave free access to sthodmítnout přístupdeny access
  2. (místo vstupu) access, approach(vchod, vjezd) entry
  3. (postoj) approach, attitude, stance

Vyskytuje se v

neoprávněný: neoprávněný uživatel/přístupunauthorised user/access

odepřít: odepřít komu přístup k čemudeny sb access to sth

volný: volný přístup k čemufree access to sth

access: access deniedpřístup zamítnut do oblasti, souboru ap.

access: give access to sbumožnit přístup komu

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

deny: výp. access deniedpřístup zamítnut

entrée: have an entrée (in)to sthmít přístup kam

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

shift: paradigm shiftzásadní změna v přístupu

casual: casual attitude to sthbezstarostný/lhostejný přístup k čemu

disable: access disabledpřístup odepřen