Hlavní obsah

neoprávněný

Přídavné jméno

  1. (bez práva) unauthorized(bez právního nároku) unentitledneoprávněný uživatel/přístupunauthorised user/access
  2. (bez zdůvodnění) unjustifiedform. unwarrantedneoprávněný zásahunwarranted interference

Vyskytuje se v

oprávnění: driving licence, AmE driver's licenseřidičské oprávnění

oprávněný: rightful claimoprávněný nárok

conversion: conversion of fundszpronevěra (svěřených) prostředků, neoprávněné přesměrování prostředků

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu

firearm: illegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraně

fraudulent: fraudulent appropriationneoprávněné přivlastnění

holder: holder in due courseoprávněný nabyvatel/držitel

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

merit: práv. without meritneopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.

possession: práv. adverse possessionneoprávněná držba

valid: práv. valid claimoprávněný nárok

neoprávněný: unauthorised user/accessneoprávněný uživatel/přístup