Hlavní obsah

opodstatněný

Vyskytuje se v

frivolous: frivolous complaintneopodstatněná stížnost

justifiable: be justifiablemít své opodstatnění

merit: práv. without meritneopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.