Hlavní obsah

founded [ˈfaʊndɪd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

object: object foundnalezená věc

it: It was I who found him.To já jsem ho našel., Byl jsem to já, kdo ho našel.

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatky

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

zachutnat: sb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty, zalíbilo se sb took a fancy to sthkomu zachutnalo co

ztráta: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy oddělení

dozvědět se: He found out (about it).Dozvěděl se to.

k, ke, ku: It is nowhere to be found.Není to (nikde) k nalezení.

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

nevinný: He was found not guilty.Byl shledán nevinným.

shledat: He was found (not) guilty.Byl shledán (ne)vinným.

uznat: He was found guilty.práv. Byl uznán vinným.

vinný: He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...

založit: The party was founded ...Strana byla založena ...

zaujmout: What I found interesting ...Co mě zaujalo ...

find: be foundnacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.