Hlavní obsah

object [ˈɒbdʒɪkt]

Podstatné jméno

  1. předmět, objekt, věcUnidentified Flying Objectneidentifikovaný létající předmět, UFOobject foundnalezená věc
  2. of sth cíl, záměr, účel čehoobjects clausepředmět podnikání firmy ve stanovách ap.object clauseling. věta předmětná
  3. ling.předmět gramatickýling. direct objectpřímý předmět

Vyskytuje se v

functional: functional objectsužitkové předměty

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

unidentified: unidentified flying objectneidentifikovaný létající předmět, UFO

ridicule: be an object of ridiculebýt terčem posměchu

cenný: valuables, valuable objectscenné předměty osobní

posměch: object of (constant) ridicule(stálý) terč posměchu

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

mysl: I wouldn't object to that.To by mi nebylo proti mysli.

namítat: He didn't object.Nic nenamítal.

object: money/distance is no objectpeníze/vzdálenosti nehrají žádnou roli