Hlavní obsah

cenný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

papír: cenný papírakcie ap. security

psaní: cenné psaníregistered letter/post

obchodovat: ekon. obchodovat s cennými papírytrade in securities

article: articles of valuecenné předměty

bearer: ekon. bearer securitycenný papír na doručitele

commercial: ekon. commercial papersobchodní cenné papíry

gilt-edged: ekon. gilt-edged securitiesprvotřídní cenné papíry vydané či zaručené vládou

insured: insured lettercenné psaní

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

security: government securitiesvládní cenné papíry

security: marketable securitiesobchodovatelné cenné papíry

security: heritable securitydědičný cenný papír