Hlavní obsah

highly [ˈhaɪlɪ]

Příslovce

  1. vysoce, značně, velmi úspěšný ap.highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.highly-sexednadržený, posedlý sexem
  2. highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platemthink highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čeho

Vyskytuje se v

high: high in sthbohatý na co, s velkým obsahem, obsahující hodně čeho

high and mighty: the high and mightyspolečenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvo

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

repute: be of (high) reputebýt (velmi) uznávaný, mít dobré jméno v oboru ap.

reputed: (highly) reputedvyhlášený, (vysoce) uznávaný kvalitami ap.

ride: be riding highbýt navrchu, být na koni mít výhodné postavení, dobrou formu ap.

run: be running high(vy)stupňovat se napětí ap.

stand: stand sth tall/highměřit/mít (na výšku) kolik

time: it is high timeje nejvyšší čas

treason: (high) treasonvelezrada, vlastizrada

achiever: high achieverúspěšný člověk, premiant

all-time: all time record/highabsolutní rekord

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

coloured: high-colouredzarudlý, zardělý pokožka

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

educated: highly educateds vysokým vzděláním i oblast ap.

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

ever: highest everrekordně vysoký, rekordní

experienced: highly experiencedvelmi zkušený

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

frequency: low-frequency/high-frequency wavesnízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlnění

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

high five: give sb a high fiveplácnout si s kým

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

high noon: at high noonv pravé poledne

high-speed: high-speed steelrychlořezná ocel

high street: High-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

impact: high impact journalsimpaktované časopisy odborné s přiděleným impakt faktorem

jump: sport. high jumpskok do výšky

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

knee: knee (high) sockspodkolenky, též nadkolenky

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

nutrition: high-nutrition foodvysoce výživné potraviny

nutritious: highly nutritiousvysoce výživný

octane: high octane fuelvysokooktanové palivo

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

rev: at high revsve vysokých otáčkách

seat: high seatposed myslivecký

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

sky-high: extoll sth sky-highvychvalovat co až do nebe

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

speed: at high speedvelkou rychlostí

spirit: in high spiritsve výborné náladě, výborně naladěný

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

style: in high styleve velkém stylu

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

thigh: thigh highdo půli stehen, po stehna sahající

tide: high/low tidepříliv/odliv

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

velocity: high-velocityvysokorychlostní

visibility: high-visibilityvýborná viditelnost, nepřehlédnutelnost

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

think: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem

dudgeon: in high dudgeonvzteky bez sebe, silně rozčilený/rozhořčený, rozlícený