Hlavní obsah

esteem [ɪˈstiːm]

Podstatné jméno

  • for sb form. úcta ke komu, vážnost kohohold sb in high esteemvelice si koho vážit

Vyskytuje se v

token: token of esteemvýraz/projev úcty

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted