Hlavní obsah

regard [rɪˈgɑːd]

Podstatné jméno

  1. for sb/sth úcta, respekt vůči komu/čemuhold sb in high regardvelmi si považovat koho
  2. ohled(y), zřetel, pozornostout of regard for sths ohledem na co, vzhledem k čemu, z ohleduplnosti vůči komu/čemu
  3. regards to sb pozdravy komu na konci dopisu ap.Give my regards to ...Pozdravuj(te) ode mě ...Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

Vyskytuje se v

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

ohled: s ohledem na cowith respect/regard to sth

ohled: bez ohledu na coregardless of sth, irrespective of sth, without regard to sth

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

pozdrav: s přátelským pozdravem v dopiseregards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)

zřetel: se zřetelem k čemuwith regard to sth

co: co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

s, se: S pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love

uznávat: Jeho díla jsou uznávána.His works are well regarded.