Hlavní obsah

regard [rɪˈgɑːd]

Podstatné jméno

  1. for sb/sth úcta, respekt vůči komu/čemuhold sb in high regardvelmi si považovat koho
  2. ohled(y), zřetel, pozornostout of regard for sths ohledem na co, vzhledem k čemu, z ohleduplnosti vůči komu/čemu
  3. regards to sb pozdravy komu na konci dopisu ap.Give my regards to ...Pozdravuj(te) ode mě ...Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

Vyskytuje se v

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jít: as for sth, regarding sth, co do in terms of sthpokud jde o ...

ohled: with respect/regard to sths ohledem na co

pozdrav: regards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)s přátelským pozdravem v dopise

zřetel: with regard to sthse zřetelem k čemu

co: as for ..., regarding sthco se týče ... záležitosti

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

s, se: Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) loveS pozdravem v dopise ap.

uznávat: His works are well regarded.Jeho díla jsou uznávána.

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho