Hlavní obsah

regard [rɪˈgɑːd]

Podstatné jméno

  1. for sb/sth úcta, respekt vůči komu/čemuhold sb in high regardvelmi si považovat koho
  2. ohled(y), zřetel, pozornost
  3. regards to sb pozdravy komu na konci dopisu ap.Best regards...S pozdravem...Give my regards to ...Pozdravuj(te) ode mě ...

Vyskytuje se v

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jít: as for sth, regarding sth, co do in terms of sthpokud jde o ...

nakloněný: be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu

ohled: with respect/regard to sths ohledem na co

pozdrav: regards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)s přátelským pozdravem v dopise

přihlédnutí: taking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sths přihlédnutím k čemu

zřetel: with regard to sthse zřetelem k čemu

co: as for ..., regarding sthco se týče ... záležitosti

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

s, se: Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) loveS pozdravem v dopise ap.

uznávat: His works are well regarded.Jeho díla jsou uznávána.

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho