Hlavní obsah

concern [kənˈsɜːn]

Podstatné jméno

  1. about/over sth starost, obavy, znepokojení ohledně čehoThey expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...
  2. concerns zájmy politické ap.

Vyskytuje se v

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

immediately: immediately concern sthpřímo se týkat čeho

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

pokud: as for sb/sth, as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co

starost: be worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthmít starost o koho/co

týkat se: It has nothing to do with you., It does not concern you.To se tě netýká.

věc: It's not their concern/none of their business.To není jejich věc.

znepokojení: express concern about sthvyjádřit znepokojení nad čím

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem