Hlavní obsah

concern [kənˈsɜːn]

Podstatné jméno

  1. about/over sth starost, obavy, znepokojení ohledně čehoThey expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?
  2. concerns zájmy politické ap.

Vyskytuje se v

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

immediately: immediately concern sthpřímo se týkat čeho

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

starost: To není tvoje starost!That's not your concern., do toho ti nic není That's not/none of your business.

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

týkat se: Co se mě týká ...As for me, As far as I am concerned ...

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth