Hlavní obsah

concerning [kənˈsɜːnɪŋ]

Vyskytuje se v

concern: concernszájmy politické ap.

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

concern: going concernfungující podnik skutečně v provozu

concern: be of concern to sbpůsobit starosti komu

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

immediately: immediately concern sthpřímo se týkat čeho

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

starost: To není tvoje starost!That's not your concern., do toho ti nic není That's not/none of your business.

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

týkat se: Co se mě týká ...As for me, As far as I am concerned ...

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth