Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) if(zápor) unless(za podmínky, že) provided (that)... pokud to nenajdeš.... unless you find it.Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.
  2. kniž.(dokud) as long as
  3. (co se týče)pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned
  4. (co jen) as ... as(tak dalece) as far asPokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho as long as, in so far as

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

as: pokud tak dlouho jakas long as

doubt: V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...When in doubt...

far: pokud vímas far as I know

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

intervene: pokud (mi) do toho nic nepřijdeif nothing intervenes

knowledge: o tom nevím, pokud vím, (tak) nikolinot to my knowledge

need: pokud je třebaif needed

provide: pokud není stanoveno jinakpráv. unless otherwise provided

require: pokud je potřeba, na požádáníif required

suppose: a pokud ..., za předpokladu, že ...supposing ...

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

any: ... pokud nějaký najdu.... if I find any.

believe: Pokud si věříš ...If you believe in yourself ...

know: Pokud vím ...as far as I know ...

may: pokud vás mohu přerušit ...If I may interrupt you ...

okay: Pokud vám to nevadí ...If it is okay with you ...

part: No pokud jde o něj ...Well, for his part ...

regarding: Pokud jde o vaši nabídku ...Regarding your offer ...

remember: pokud si vzpomínámas far as I remember

unless: Pokud s tím nepřestaneš ...Unless you stop it ...

will: Had tě neuštkne, pokud může uniknout.A snake will not bite you if it can escape.

all: pokud vímfor all I know

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned