Hlavní obsah

which [wɪtʃ]

Zájmeno

  1. který, co, kdo z omezeného výběru, v otázceWhich is her room?Který je její pokoj?
  2. který, jenž pro věci a zvířata
  3. což navazuje na předchozí větuWe have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.after whichnačež následnost dějůbefore whichpřed nímž
  4. kterýkoli, jakýkoli z výběruYou can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

Vyskytuje se v

that: that whichto, co uvádí obecně téma

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

case: in which casev kterémžto případě, přičemž souběh podmínek

imply: Which implies (that) ...Z čehož plyne, že ...

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...

way: Which way?Kudy?, Kterým směrem?