Hlavní obsah

case [keɪs]

Podstatné jméno

  1. případ daná situace ap.I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.in many casesv mnoha případechbe on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.
  2. a hopeless casebeznadějný případ o člověku
  3. for sth, against sth argumenty (hovořící) pro co, proti čemu

Předložka

  • in case of sth v případě, pro případ čehoin case of emergencyv případě nepředvídané událostiin case of needv případě potřeby

Podstatné jméno

  • the case ling.pád podstatného jména ap.

Vyskytuje se v

accusative: accusative (case)čtvrtý pád, akuzativ

fight: fight one's casesoudit se, přít se, být spornou stranou u soudu

genitive: genitive (case)druhý pád, genitiv

instrumental: the instrumental (case)instrumentál, sedmý pád mluvnický

lower case: lower case (letters)malá písmena

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.

nominative: the nominative (case)první pád, nominativ

possessive: possessive (case)přivlastňovací pád

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

cartridge: cartridge casingnábojnice

cigarette: cigarette casepouzdro na cigarety

display: display case(výstavní) vitrína

hard: hovor. hard casetvrďák, drsňák člověk

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

isolated: in isolated casesojediněle

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

key: key caseklíčenka

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

meet: BrE meet the casestačit v dané situaci ap.

mental: mental casemagor, dement, mentál, blázen, pošuk, pako

mistaken: (a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho u soudu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

vanity: vanity bag/casetoaletní taštička/kufřík na šminky ap.

watertight: watertight casevodotěsný obal, vodotěsné pouzdro

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

ambulantní: ambulantní pacientoutpatient, day patient/case

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

kufřík: toaletní kufříkvanity case

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

podstata: práv. skutková podstatafacts of the case

pro: jen pro případ (že)just in case

proces: vyhrát proceswin a case

prodlení: v případě prodleníin case of delay

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

předložkový: ling. předložkový pádprepositional case

případ: případ od případu lišit se ap.from case to case

případ: právní případlegal case

případ: med. akutní případacute case

případ: v případě potřebyif needed, in case of need

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

případ: v případě nutnostiif necessary, in case of necessity

případ: v každém případěin any case, by all means

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

přivlastňovací: ling. přivlastňovací pádpossessive (case), genitive case

skříň: tech. rychlostní skříň, skříň převodovkygearbox, gear case

studie: případová studiecase study

vyhrát: vyhrát proceswin a case

záměna: záměna osob(a case of) mistaken identity

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

objasnit: objasnit vraždusolve the murder (case)

patrona: prázdná patronaempty cartridge (case)

případ: v daném/takovém případěin a given/such a case

případ: V mém případě ...In my case ...

případ: v tomto případěin this case/instance

řada: v řadě případůin many cases

soud: prohrát/vyhrát soudlose/win a case

u: U velryb tomu tak není.This is not the case with whales.

ukázkový: ukázkový příklad čehocopybook example, klasický classic of sth, názorný case in point

vysvětlovat si: Čím si to vysvětlujete?Why do you think is that?, Why do you think that's the case?

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case