Hlavní obsah

case [keɪs]

Podstatné jméno

  1. případ daná situace ap.I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.in many casesv mnoha případechbe on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.
  2. a hopeless casebeznadějný případ o člověku
  3. for sth, against sth argumenty (hovořící) pro co, proti čemu

Předložka

  • in case of sth v případě, pro případ čehoin case of emergencyv případě nepředvídané událostiin case of needv případě potřeby

Podstatné jméno

  • the case ling.pád podstatného jména ap.

Vyskytuje se v

case: in case of sthv případě, pro případ čeho

fight: fight one's casesoudit se, přít se, být spornou stranou u soudu

genitive: genitive (case)druhý pád, genitiv

instrumental: the instrumental (case)instrumentál, sedmý pád mluvnický

lower case: lower case (letters)malá písmena

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.

nominative: the nominative (case)první pád, nominativ

possessive: possessive (case)přivlastňovací pád

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

cartridge: cartridge casingnábojnice

cigarette: cigarette casepouzdro na cigarety

display: display case(výstavní) vitrína

hard: hovor. hard casetvrďák, drsňák člověk

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

isolated: in isolated casesojediněle

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

key: key caseklíčenka

meet: BrE meet the casestačit v dané situaci ap.

mental: mental casemagor, dement, mentál, blázen, pošuk, pako

mistaken: (a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho u soudu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

vanity: vanity bag/casetoaletní taštička/kufřík na šminky ap.

watertight: watertight casevodotěsný obal, vodotěsné pouzdro

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

ambulantní: outpatient, day patient/caseambulantní pacient

často: most often, most frequently, ve většině případů in most casesnejčastěji

jistota: just to be sure, just in casejen pro jistotu

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

kufřík: vanity casetoaletní kufřík

malý: lower case (letters)malá písmena v sazbě ap.

náhodou: pro případ just in case, kdyby snad on the chance of sthkdyby náhodou

nutnost: in case of necessity/need/urgency, if necessaryv případě nutnosti

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

pád: nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád

písmeno: capital (letter), upper-case lettervelké písmeno

podstata: facts of the casepráv. skutková podstata

pro: just in casejen pro případ (že)

proces: win a casevyhrát proces

prodlení: in case of delayv případě prodlení

pře: civil proceedings/casepráv. občanskoprávní pře

předložkový: prepositional caseling. předložkový pád

případ: from case to casepřípad od případu lišit se ap.

přivlastňovací: possessive (case), genitive caseling. přivlastňovací pád

skříň: gearbox, gear casetech. rychlostní skříň, skříň převodovky

studie: case studypřípadová studie

vyhrát: win a casevyhrát proces

záměna: (a case of) mistaken identityzáměna osob

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

nejasnost: in case of doubtsv případě nejasností

objasnit: solve the murder (case)objasnit vraždu

patrona: empty cartridge (case)prázdná patrona

řada: in many casesv řadě případů

soud: lose/win a caseprohrát/vyhrát soud

u: This is not the case with whales.U velryb tomu tak není.

accusative: accusative (case)čtvrtý pád, akuzativ

ukázkový: copybook example, klasický classic of sth, názorný case in pointukázkový příklad čeho

vysvětlovat si: Why do you think is that?, Why do you think that's the case?Čím si to vysvětlujete?

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

lámat: write sb off, consider sb a hopeless caselámat hůl nad kým