Hlavní obsah

make out

Sloveso

  1. rozeznat, rozpoznatpřen. rozluštit vidět, slyšet ap.
  2. vyznat se v čem nejasnosti ap., pochopit, chápat co obsah ap.
  3. tvrdit, prohlašovat, namlouvat komu co nepravdivěmake osf out to be sthdělat ze sebe co předstírat
  4. make out a case for sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu
  5. vypsat, vystavit, vyhotovit šek, předpis ap.
  6. be making out hovor.dařit se, vést si
  7. AmE, hovor.muchlovat se, muckat se

Vyskytuje se v

out of: made out ofvyrobený z čeho materiálu ap.

invoice: issue/make out an invoicevystavit fakturu

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb