Hlavní obsah

out of

Předložka

  1. (ven) z čeho domu ap.Keep out of the sun.Nechoď na slunce.
  2. get out of sth dostat se z čeho problémů ap.
  3. pryč z, mimo dosah, působení ap.out of sightmimo dohled, pryč z dohledu
  4. z čeho o důvodu
  5. z koho vyloudit, vypáčit ap.
  6. be out of sth být bez čeho, nemít co zásoby ap.We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.
  7. made out of vyrobený z čeho materiálu ap.

Vyskytuje se v

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

condition: be out of conditionnebýt v kondici, být z formy

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

danger: out of dangermimo nebezpečí při nemoci či zranění

door: out of doorsvenku, v přírodě ne uvnitř budovy

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

frighten out of: frighten sb out ofsth odstrašit koho od čeho

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

mind: be out of one's mindbýt šílený

molehill: be making a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda, zveličovat to

order: out of ordermimo provoz, porouchaný, nefunkční

ordinary: out of the ordinarymimořádný, výjimečný

out of: get out of sthdostat se z čeho problémů ap.

peer: peer through/out ofsth vykukovat odkud

phase: be out of phase with sthnebýt sladěný/v souladu s čím časově

picture: be in/out of the picturebýt ve hře/mimo hru, patřit k/nebýt součástí věci

place: out of placenezapadající, nepatřičný, nezvyklý jakoby odjinud

pocket: be out of pocketbýt v minusu, prodělat, být bez peněz

practice: be out of practicebýt ze cviku

proportion: out of (all) proportion to sthzcela nepřiměřený čemu

question: be out of the questionnepřicházet (vůbec) v úvahu, být zcela vyloučeno

rule out of: rule sb out ofsth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkání

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

screw out: screw sth out ofsb slang. vytáhnout, tahat, vypáčit co z koho

sense: out of one's senses(jako) smyslů zbavený

shape: out of shapezdeformovaný

shut out: shut sb out ofsth vyloučit, vyšachovat koho z čeho z účasti ap.

step: be out of step with sb/sthnejít stejným krokem při pochodu ap., přen. rozcházet se (v názorech)

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

turn: speak out of turnnemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístně

way: stay out of sb's wayvyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu

well: be well out of itmít to šťastně za sebou, být z toho venku

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

window: go out (of) the windowpadnout, jít do háje, zhroutit se plány

worm out of: worm sth out ofsb hovor. vyloudit, vytáhnout, vypáčit co z koho informaci

bez, beze: be out of work, be unemployed, be joblessbýt bez práce

bezpečí: be safe, be out of harm's waybýt v bezpečí

blbec: make a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look smalludělat z koho blbce

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

dech: be out of breath, be breathless, lose one's breathbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

dohled: out of sightmimo dohled

dosah: out of reachmimo dosah

doslech: out of earshotmimo doslech

kontext: lift sth out of contextvytrhnout co z kontextu

mimo: out of service, out of ordermimo provoz

mimosoudní: out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

míra: disconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych outvyvést z míry

mít: have bad luck, be out of luckmít smůlu

móda: go/fall out of fashion, become unfashionablevyjít z módy

nebezpečí: out of danger, out of harm's waymimo nebezpečí

nemilost: fall from grace, fall out of favour with sb, fall into disgrace, fall foul of sbupadnout v nemilost u koho

nic: all of a sudden, suddenly, out of thin airz ničeho nic

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

ohled: disregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sthnebrat ohled na co

pech: be unlucky/out of luck, have bad luckhovor. mít pech

práce: be in/out of workmít práci/být bez práce

provoz: out of operation, porouchaný out of ordermimo provoz

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

čouhat: A knife was poking out of his pocket.Z kapsy mu čouhal nůž.

dívat se: look out of the windowdívat se z okna

divně: I feel funny/peculiar/out of sorts.Je mi divně.

docházet: We are running out of sugar.Dochází nám cukr.

dojít: We've run out of petrol.Došel nám benzín.

fungovat: The lift is out of order.Výtah nefunguje.

jít: Steam was coming out of the pot.Z hrnce šla pára.

letět: This style is out (of fashion).Tento styl už neletí.

motat se: Get out of the way!Nemotej se tady! nepřekážej

nevolno: I don't feel well., I'm (feeling) unwell., I feel out of sorts.Je mi nevolno.

normální: Are you out of your mind?Seš normální? blázníš?

nuda: do sth out of (sheer) boredom/to kill timeudělat co (čistě) z nudy

okno: look out of the windowdívat se z okna

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

pára: Smoke was coming out of his mouth.Šla mu pára od pusy. zimou ap.

plést: Leave me out of this.Mě do toho nepleť.

plést se: Stay out of it!Nepleť se do toho!

podělat se: It scared the shit out of me.Málem jsem se z toho podělal strachy.

pozapomenout: I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.Už jsem to pozapomněl.

bláto: out of the frying pan into the firez bláta do louže

ďas: bolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of helljako ďas

déšť: out of the frying pan into the firez deště pod okap

džin: let the genie out of the bottle(vy)pustit džina z láhve