Hlavní obsah

out of

Předložka

  1. (ven) z čeho domu ap.Keep out of the sun.Nechoď na slunce.
  2. get out of sth dostat se z čeho problémů ap.
  3. pryč z, mimo dosah, působení ap.out of sightmimo dohled, pryč z dohledu
  4. z čeho o důvodu
  5. z koho vyloudit, vypáčit ap.
  6. be out of sth být bez čeho, nemít co zásoby ap.We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.
  7. made out of vyrobený z čeho materiálu ap.

Vyskytuje se v

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

condition: be out of conditionnebýt v kondici, být z formy

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

danger: out of dangermimo nebezpečí při nemoci či zranění

door: out of doorsvenku, v přírodě ne uvnitř budovy

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

frighten out of: frighten sb out ofsth odstrašit koho od čeho

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

hand: get out of handvymknout se (z rukou) kontrole

hand: out of handihned, bez přemýšlení, bez uvážení

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

joint: out of jointvykloubený, vyhozený z kloubu, přen. v nepořádku

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

mind: be out of one's mindbýt šílený

mind: be bored out of one's mindbýt šíleně znuděný

molehill: be making a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda, zveličovat to

order: out of ordermimo provoz, porouchaný, nefunkční

order: out of ordernemístný, nekorektní, nepřijatelný jednání

ordinary: out of the ordinarymimořádný, výjimečný

peer: peer through/out ofsth vykukovat odkud

phase: be out of phase with sthnebýt sladěný/v souladu s čím časově

picture: be in/out of the picturebýt ve hře/mimo hru, patřit k/nebýt součástí věci

place: out of placenezapadající, nepatřičný, nezvyklý jakoby odjinud

pocket: be out of pocketbýt v minusu, prodělat, být bez peněz

practice: be out of practicebýt ze cviku

proportion: out of (all) proportion to sthzcela nepřiměřený čemu

question: be out of the questionnepřicházet (vůbec) v úvahu, být zcela vyloučeno

rule out of: rule sb out ofsth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkání

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

screw out: screw sth out ofsb slang. vytáhnout, tahat, vypáčit co z koho

sense: out of one's senses(jako) smyslů zbavený

shape: out of shapezdeformovaný

shape: be out of shapenebýt ve formě

shut out: shut sb out ofsth vyloučit, vyšachovat koho z čeho z účasti ap.

step: be out of step with sb/sthnejít stejným krokem při pochodu ap., přen. rozcházet se (v názorech)

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

talk out of: talk osf out ofsth vymluvit se, vykecat se z čeho

turn: speak out of turnnemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístně

way: stay out of sb's wayvyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu

way: out of the wayvyřízený který už není třeba řešit

well: be well out of itmít to šťastně za sebou, být z toho venku

window: go out (of) the windowpadnout, jít do háje, zhroutit se plány

worm out of: worm sth out ofsb hovor. vyloudit, vytáhnout, vypáčit co z koho informaci