Hlavní obsah

breath [breθ]

Podstatné jméno

 1. dechbad breathzkažený dech, zápach z úst
 2. nádech (a výdech), nadechnutí, vdechnutítake a (deep) breathnadechnout se (zhluboka)intake of breathnádech, nadechnutí
 3. form.závan, vánekThere's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.
 4. dýchání

Podstatné jméno

 1. go for a breath of (fresh) air jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch
 2. breath of fresh air oživení, nový duch, čerstvý vítr
 3. catch one's breath chytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti
 4. catch one's breath (za)lapat po dechu z šoku ap.
 5. draw breath oddechnout si, vydechnout si
 6. hold one's breath zadržet dech
 7. be out of breath být udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dechrun/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech
 8. take sb's breath away vyrazit komu dech krása ap.

Vyskytuje se v

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

fight: fight for breathlapat po dechu, ztěžka dýchat

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

gasp: gasp for breath/air(za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech, nemoci popadnout dech

pant: pant for breathlapat po dechu

draw: draw a deep breathzhluboka se nadechnout

dech: hold one's breathzadržet dech

lapat: gasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breathlapat po dechu/dech

nádech: deep breathhluboký nádech

popadnout: catch one's breath, znovu get one's breath backpopadnout dech

vydechnout: kniž. breathe one's last, take one's last breathvydechnout naposledy umřít

vyrazit: wind sb, přen. ohromit take sb's breath away, hl. v trpném rodě flabbergast, hovor. silně otřást knock sb (for six)vyrazit dech komu

zadržet: hold one's breathzadržet dech

zalapat: gasp for breath, catch one's breathzalapat po dechu

zatajit: hold one's breath at sthzatajit dech nad čím

zkažený: bad breathzkažený dech

zkouška: breath/Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

nabrat: draw a breathnabrat dech

nadechnout se: take a deep breathzhluboka se nadechnout

svěží: fresh/sweet breathsvěží dech

tajit se: It took my breath away.Z toho se mi tajil dech.

ústa: bad breathzápach z úst

zatajit se: The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.Při tom pohledu se mu zatajil dech.

zhluboka: take a deep breathzhluboka se nadechnout

bručet: mutter sth under one's breathbručet si co pod vousy

šetřit: Save your breath.Šetři s dechem.

bated: with bated breathse zatajeným dechem