Hlavní obsah

breathe [briːð]

Vyskytuje se v

last: breathe one's lastvydechnout naposled, dodýchat, zemřít

live: live and breathe sthvěnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co

neck: breathe down sb's neckostře sledovat koho, stát za zády komu

apparatus: breathing apparatusdýchací přístroj

breathing: breathing apparatusdýchací přístroj

exercise: breathing exercisedechové cvičení

heavy: heavy breathingtěžký dech

mouth: mouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou

rescue: rescue breathingumělé dýchání, dýchání z úst do úst

dechový: breathing exercisesdechová cvičení

pípnout: be as quiet as a mouse, not breathe a wordpřen. ani nepípnout

povrchní: shallow breathingpovrchní dýchání

vdechnout: breathe (new) life into sthvdechnout (nový) život čemu

vydechnout: kniž. breathe one's last, take one's last breathvydechnout naposledy umřít

zástava: respiratory arrest, cessation of breathingmed. zástava dechu

dusit se: I can't breathe!, I am choking!Dusím se!

dýchat: breathe deeplydýchat zhluboka

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít