Hlavní obsah

mouth

Podstatné jméno

  1. ústahovor. pusa člověkamouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou
  2. huba nevymáchanáfoul mouthsprosťák, huba nevymáchaná
  3. ústí, hrdlo, otvor nádoby ap.

Vyskytuje se v

froth: froth (at the mouth)zuřit, soptit

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

rinse: (mouth) rinseústní voda

roof: the roof of the mouthpatro (úst)

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

word: by word of mouthústně šířit se ap.

agape: with one's mouth agapes ústy dokořán

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

mouth: mouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou

-mouthed: open-moutheds otevřenou pusou

organ: mouth organfoukací harmonika

side: the sides of sb's mouthkoutky úst

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

water: It made my mouth water.Sbíhaly se mi z toho sliny.

dýchání: mouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of lifedýchání z úst do úst

foukací: harmonica, hl. BrE mouth organhud. foukací harmonika

řeka: river mouth, do moře též estuaryústí řeky

umělý: artificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifeumělé dýchání

ústa: mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifedýchání z úst do úst

ústní: mouthwash, mouth rinseústní voda

koutek: corner of the mouthkoutek úst

pára: Smoke was coming out of his mouth.Šla mu pára od pusy. zimou ap.

převalovat: roll sth around in one's mouthpřevalovat co v ústech víno ap.

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

slina: It makes my mouth water.Sbíhají se mi z toho sliny.

sucho: My mouth is dry.Mám sucho v ústech.

vypláchnout: rinse one's mouth outvypláchnout si ústa

zavřít: close one's eyes/mouthzavřít oči/ústa

hledět: Don't look a gift horse in the mouth.Darovanému koni na zuby nehleď.

hrom: have a face like thunder, be foaming at the mouthpouštět hromy blesky vypadat rozzlobeně

huba: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby

jazyk: watch one's mouth, bridle one's tonguedávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.

kůň: Don't look a gift horse in the mouth.Darovanému koni na zuby nehleď.

zmoklý: zdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned ratjako zmoklá slepice