Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) tongueodb. (i hmyzu ap.) glossavypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sbzool. mořský jazyksole
  2. (u boty) tongue, flap
  3. (řeč) languageúřední/mrtvý/mluvený jazykofficial/dead/spoken languagemateřský jazykmother tongue

Vyskytuje se v

anglický: ling. anglický jazykEnglish language

babylon: babylon jazykůbabel of languages

cizí: ling. cizí jazykyforeign languages

mateřský: mateřský jazykmother tongue

rodný: rodný jazyknative/mother tongue

romský: romský jazykRomany, gypsy language

světový: světové jazykyworld languages

úřední: úřední jazykofficial language

vypláznout: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečsign language

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

společný: společný jazykcommon language

špička: špička jazykathe tip of the tongue

výuka: rozšířená výuka jazykůextensive language teaching

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.

assembly: jazyk symbolických adresvýp. assembly language

confusion: zmatení jazykůconfusion of tongues

false: = podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významemling. false friend

Germanic: germánské jazykyGermanic languages

language: mrtvý jazykdead language

loll: s jazykem vyplazeným/na vestě(with) his tongue lolling out

modern: živé/moderní jazykyling. modern languages

point: jazyk výměnyžel. point rail

programming: programovací jazykprogramming language

put out: vypláznout jazyk hlavně jako úšklebekput out one's tongue

source: výchozí jazyk při překladusource language

tart: mající ostrý jazyktart-tongued

tie: svázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčeltie sb's tongue

tongue: vypláznout jazyk na kohostick one's tongue out at sb

typology: typologická klasifikace jazykůlinguistic typology

vicious: jedovatý jazykvicious tongue

world: světový jazykworld language

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?

flair: mít talent na jazykyhave a flair for languages

good: Je dobrý na jazyky., Jazyky mu jdou.He is good at languages.

mouth: Dávej si pozor na jazyk.Watch your mouth.

mum: Nikomu ani muk!, Jazyk za zuby!Mum's the word!

jazyk: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb