Hlavní obsah

language [ˈlæŋgwɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. jazykdead languagemrtvý jazykworld languagesvětový jazyklanguage schooljazyková školalanguage-teacheručitel jazyků, jazykářvýp. programming languageprogramovací jazyk
  2. řeč, jazyk
  3. mluvaThey used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostěstrong languagesilná slova i vulgární
  4. styl písemného projevu ap.

Vyskytuje se v

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

assembly: výp. assembly languagejazyk symbolických adres

barrier: language barrierjazyková bariéra

dirty: dirty languagesprosťárny, sprosté nadávky

filthy: filthy languagesprosťárny, oplzlosti

Germanic: Germanic languagesgermánské jazyky

modern: ling. modern languagesživé/moderní jazyky

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

programming: programming languageprogramovací jazyk

skill: language skillsjazykové znalosti, jazyková výbava

source: source languagevýchozí jazyk při překladu

use: use strong languagepoužívat silná slova

world: world languagesvětový jazyk

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

flair: have a flair for languagesmít talent na jazyky

good: He is good at languages.Je dobrý na jazyky., Jazyky mu jdou.

offensive: offensive languagehrubá mluva, nadávky