Hlavní obsah

besides [bɪˈsaɪdz]

Předložka

  • sth kromě, vedle čeho, navíc k čemuWhat languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

Vyskytuje se v

jiné: besides other thingsmimo jiné

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of thatkromě toho nadto

mimo: besides that, navíc moreover, in addition to that, on top of thatmimo to

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?