Hlavní obsah

besides [bɪˈsaɪdz]

Předložka

  • sth kromě, vedle čeho, navíc k čemuWhat languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

Vyskytuje se v

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.