Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) co outside sth(venku, pryč z) out of, off sth, away from(za hranicí) beyond sthJe mimo město.He is out of town.mimo provozout of service, out of ordermimo dostřelout of rifle range
  2. (vyjma) koho/čeho except for, apart from, but for sb/sth
  3. (vyjadřuje přidání) besides, in addition tomimo tobesides that, (navíc) moreover, in addition to that, on top of thatmimo jinébesides other things, (i o osobách) among others

Příslovce

  1. (vně) outside(nepřítomen) away(venku) out(opodál) off(až za jistou hranicí) beyond(cíl) off the mark(dále okolo) pastStřelil mimo.He missed.být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base
  2. (kolem, okolo) past, by

Vyskytuje se v

dohled: mimo dohledout of sight

dosah: mimo dosahout of reach

doslech: mimo doslechout of earshot

jiné: mimo jinébesides other things

nebezpečí: mimo nebezpečíout of danger, out of harm's way

podezření: mimo podezřeníabove suspicion

postavení: sport. postavení mimo hruoffside

provoz: mimo provozout of operation, porouchaný out of order

rytmus: být/hrát mimo rytmusbe/play out of time, be/play off the beat

sezona: mimo sezonuin the low season, off season

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

jíst: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

špička: volání ve špičce/mimo špičkupeak/off-peak calls

beat: off the beat, out of beatz rytmu, mimo rytmus

delirious: be deliriousbýt mimo sebe, blouznit

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

earshot: out of earshotmimo doslech, z doslechu

eat: eat out(na)jíst (se) v restauraci/mimo domov

field: off-fieldmimo hřiště

from: away frompryč z, jsoucí mimo co

hearing: out of hearingmimo doslech

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

marriage: outside marriagemimo manželství, mimomanželský

offside: sport. be offsidebýt v postavení mimo hru/ofsajdu

out of: out of sightmimo dohled, pryč z dohledu

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

purview: within/beyond the purview of sb/sthv rámci/mimo rámec působnosti koho/čeho

range: out of rangemimo dosah/dostřel

reach: out of/beyond reachmimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškou

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

service: (be) out of service(být) mimo provoz přístroj ap.

sight: out of sightz dohledu, mimo dohled

step: dance out of steptančit/jít mimo rytmus, jít/chodit špatně nohama při tanci

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

suspicion: (be) above suspicion(být) mimo podezření

target: attempts on/off targetstřely na/mimo branku

time: out of timemimo rytmus

topic: be off-topicbýt zcela od věci/mimo tematicky

true: tech. out of (the) truemimo osu, vychýlený, nesoustředný, nesouměrný, nevycentrovaný kolo ap.

turn: out of turnmimo pořadí, nepatřičně jindy než by mělo

vision: out of visionmimo dohled, z dohledu

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

out: eat outjíst mimo domov v restauraci ap.

with it: He wasn't (really) with it.Byl tak trošku mimo., Nevěděl, která bije.

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

from: be away from sthbýt nepřítomný kde, být mimo co