Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

problém: be facing a problem, be faced with a problembýt postaven před problém

služba: take sb off duty, dočasně suspend sb from dutypostavit koho mimo službu

sněhulák: make a snowmanstavět/postavit sněhuláka

stan: pitch/set up a tentpostavit stan

čaj: put the kettle on (for tea)postavit na čaj

postavit se: join the queue/AmE linepostavit se do fronty

řada: utvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE linepostavit se do řady

upevnit: strengthen one's positionupevnit své postavení

piedestal: put sb on pedestalpostavit koho na piedestal

za: stand up for sbpostavit se za koho

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

equality: on an equality with sbv rovném postavení vůči komu

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

help: help sb uppomoci se postavit komu

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

leg: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se

offside: sport. be offsidebýt v postavení mimo hru/ofsajdu

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

rally: rally behind/to sbpostavit se za koho podpořit

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

snowman: build a snowmanpostavit sněhuláka

social: social statusspolečenské postavení

stand: make a stand against sthpostavit se (proti) čemu

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

tent: pitch a tentpostavit stan

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti

postavení: offsidesport. postavení mimo hru