Hlavní obsah

post

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor., publ.(významné postavení) posthovor., publ.(úřad) officehovor., publ.(pozice) position
  2. slang.(místo) position

Vyskytuje se v

return: by return (of post)obratem pošty

ambassadorial: ambassadorial postpost velvyslance

digger: (post) hole diggerruční bagr

ex: ex post factoretroaktivní, s retroaktivním účinkem

examination: post-mortem examinationpitva, ohledání mrtvoly

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

fly: fly-postingvylepování načerno, černé vylepování plakátů

mill: post-millvětrný mlýn na otočném podstavci

observation: voj. observation postpozorovací stanoviště, pozorovatelna

post-mortem: post-mortem roompitevna

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

verge: verge (marker) post(plastový) patník, směrový sloupek u silnice

hlavní: hlavní poštageneral post office

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

poštovní: poštovní úřadpost office

poštovní: poštovní přihrádka k uložení zásilky na poštěpost-office box, zkr. POB

poštovní: poštovní schránkana ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox

potrubní: potrubní poštapneumatic tube (system)/post

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

přihrádka: poštovní přihrádkapost-office box, PO Box

psaní: cenné psaníregistered letter/post

schránka: (poštovní) schránkadomovní, doručovací BrE letterbox, AmE mailbox, odesílací BrE post box, AmE mailbox,

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

tyč: sport. branková tyč(goal)post

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vypsat: ekon. vypsat konkurz na comísto, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sth

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

odstoupit: odstoupit ze své funkceresign from one's post

pošta: na poštěat the post office

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.

zanést: Zaneseš to na poštu?Will you take it to the post office?

poleno: hluchý jak polenodeaf as a post, stone-deaf

tetřev: hluchý jako tetřev(as) deaf as a post