Hlavní obsah

post

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor., publ.(významné postavení) posthovor., publ.(úřad) officehovor., publ.(pozice) position
  2. slang.(místo) position

Vyskytuje se v

hlavní: general post officehlavní pošta

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

kurýrní: courier post/servicekurýrní pošta/služba

mlýn: windmill, na otočném podstavci post-millvětrný mlýn

pošta: send sth by post/mail, BrE post/AmE mail sthposlat co poštou

poštovní: post officepoštovní úřad

potrubní: pneumatic tube (system)/postpotrubní pošta

průběžně: keep sb informed/posted/updated on sthprůběžně informovat koho

přihrádka: post-office box, PO Boxpoštovní přihrádka

psaní: registered letter/postcenné psaní

schránka: na ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox, AmE mailbox(poštovní) schránka

tágo: dead from the neck up, dumb as a posthovor. blbý jak tágo

tyč: (goal)postsport. branková tyč

ukazatel: silniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-postsměrový ukazatel

vypsat: místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sthekon. vypsat konkurz na co

zastávat: hold the post of sb, serve as sthzastávat funkci koho

odnést: Take the letter to the post office.Odnes ten dopis na poštu.

odstoupit: resign from one's postodstoupit ze své funkce

upozornit: You will be notified by post.Budete upozorněni poštou.

zanést: Will you take it to the post office?Zaneseš to na poštu?

poleno: deaf as a post, stone-deafhluchý jak poleno

tetřev: (as) deaf as a post, stone deafhluchý jako tetřev

ambassadorial: ambassadorial postpost velvyslance

digger: (post) hole diggerruční bagr

ex: ex post factoretroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)

examination: post-mortem examinationpitva, ohledání mrtvoly

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

fly: fly-postingvylepování načerno, černé vylepování plakátů

mill: post-millvětrný mlýn na otočném podstavci

observation: voj. observation postpozorovací stanoviště, pozorovatelna

post: in the postv poště mezi dopisy ap.

post-mortem: post-mortem roompitevna

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

verge: verge (marker) post(plastový) patník, směrový sloupek u silnice

return: by return (of post)obratem pošty