Hlavní obsah

hlavní

Přídavné jméno

  • main, chief, principal(jeden z největších) major(převládající) dominant(vedoucí) head(přední) leading(prvořadý) primary, overridinghlavní chod/jídlomain coursehlavní město(the) capitalmít/studovat co jako hlavní obormajor in sthdiv., film. hlavní rolelead role, main partv hlavní roli/hlavních rolích ...starring ...hlavní silnicemain roadling. hlavní větamain clausena hlavním nádražíat the main stationhlavní poštageneral post office

Vyskytuje se v

film: feature (film)hlavní/celovečerní film

hlavní: main coursehlavní chod/jídlo

hrát: to star in sthhrát hlavní roli v čem

hrdina: main/principal characterhlavní hrdina

chrámový: nave/aislestav. hlavní/postranní chrámová loď

kniha: ledger(hlavní) účetní kniha

komunikace: main roadhlavní komunikace

město: the capital of sthhlavní město čeho

nádraží: main stationhlavní nádraží

osvětlovač: gafferhlavní osvětlovač

postava: main/title characterhlavní/titulní postava

arterial: dopr. arterial roaddopravní tepna, hlavní tah

builder: master builder(hlavní) stavitel architekt, živnostník

busy: busy seasonhlavní sezona hotelů ap.

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

chief: chief cookšéfkuchař, hlavní kuchař

clearway: urban clearway(hlavní) městský tah se zákazem zastavení

core: ekon. core businesshlavní činnost/obor podnikání firmy

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

facade: front facadehlavní průčelí

general: ekon. general accounthlavní konto

grand: Grand Prizevelká/hlavní cena

great: great hallvelký sál, hlavní sál/aula

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

maid: AmE maid of honor(hlavní) družička

main: main coursehlavní chod jídla

mainline: mainline stationstanice na hlavní trase

manager: accounts managerhlavní účetní

master: master builder(hlavní) stavitel, stavební mistr

matron: matron of honourhlavní družička vdaná žena

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

outline: in outlinev hlavních/hrubých rysech, zhruba popsat ap.

photography: director of photography(hlavní) kameraman

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

prime: prime contractorhlavní (smluvní) dodavatel

principal: principal residencehlavní sídlo

rafter: principal rafterhlavní krokev

riot: riot gunpuška na gumové projektily k rozhánění výtržníků ap., brokovnice (s krátkou hlavní)

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

staple: staple food/diethlavní součást stravy, základní potravina

suspect: prime suspecthlavní podezřelý

top: top storieshlavní zprávy ve zpravodajství ap.

tourist: major tourist attractionshlavní turistické atrakce

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

door: main/back doorhlavní/zadní vchod

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

major: He majored in economics.Jako hlavní obor studoval ekonomii.

star: starring ...v hlavní roli ...

watchword: Caution is my watchword.Hlavně opatrně. Toho se držím.